Betingelser

 1. Bestilling.
  Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisende. Eventuelle senere avvik skal bekreftes skriftlig av arrangøren.
 2. Betaling.
  Ved bestilling av turer over kroner 5000.- betales et depositum på kroner 2000,-. Bestillingen er bindende for kjøperen når depositum er betalt. Kjøperen aksepterer ved bestilling. Reisearrangøren blir først bundet 1 uke etter at depositum er mottatt. Restbeløpet for reisen skal betales senest 20 dager før avreisen. Ved bestilling senere enn 20 dager før avreise, skal hele utfluktens pris betales umiddelbart ved bekreftelse av plass. Det taes forbehold om valuta/prisendringer. Mislighold av betalingsbetingelsene ansees som annullering, og plassene kan bli solgt uten at varsel blir gitt.

Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette hendinger eller «force majoure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer f. eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, o.l. Arrangøren kan heller ikke påta seg ansvar for skader eller sykdom som den reisende måtte pådra seg under/etter reisen, – heller ikke for skadet/tapt bagasje eller verdisaker, men vil yte all den hjelp som er mulig ut fra omstendighetene.

 

 1. Reise/sykeforsikring og avbestillingsbeskyttelse Den reisende må selv sørge for reise/sykeforsikring og evt. avbestillingsbeskyttelse. Avbestillingsbeskyttelsen ligger ofte i reiseforsikringen. Avbestillingsbeskyttelsen må gjelde fra reisen blir bestilt. Mangler:
  Det foreligger en mangel dersom kunden ikke får det som er inkludert i pakken.
  Følgende regnes dog ikke som mangler: flyforsinkelser, uteblivelse av nordlys, naturkatastrofer, arbeidskonflikter, strømbrudd og tilsvarende forhold som arrangøren ikke er herre over (Force majeure).
 2. Forbehold om endringer og feil i beskrivelsen
  Alle opplysninger gis med forbehold om endringer av valutakurser, priser, avreisetider som kan inntreffe etter at reisen er bekreftet. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil, eller at programmet kan bli gjennomført i motsatt rekkefølge eller med andre variasjoner som ikke endrer turens karakter.
 3. Tvister og klager
  Dersom det mellom arrangør og kjøper oppstår tvister som ikke kan løses i minnelighet, kan kjøperen bringe saken inn for Forbrukerrådet innen 2 uker etter at svar fra arrangøren foreligger og denne har opplyst om fristen. Klage over mangler i forbindelse med maten m.v. må fremsettes straks overfor tilbyder.